Dijete moje, voliš li ga još uvijek?”

Odmahnula sam glavom.

Ustvari, ni ja nisam znala. Ponekad mi se čini da ga volim, češće da ga mrzim, da je moje prokletstvo. A ne mogu ga izbaciti iz sebe, nekim nevidljivim i nerazumljivim kandžama se drži za moje biće, ono iznutra.

Ni samoj sebi  nisam mogla objasniti, kako bih onda nekom drugom, makar taj drugi bio i moja mama.

Darkness does not leave us easily as we would hope.
But we can't live in the light all of the time. You have to take whatever light you can hold into the dark with you.

Now, go ahead and turn on the light,
please?