Bila je previše dobro vaspitana da bi se nasmešila u takvom trenutku. Ipak, zadržala je nijansu duže spuštene trepuše, pokazujući mi, tajno, da je zadovoljna mojim poređenjem.